Spelerspas

De spelerspas is in het seizoen 2006/’07 ingevoerd voor alle spelende leden (m/v) in het veldvoetbal, zaalvoetbal en senioren G-voetbal, uitgezonderd E- en F-pupillen. Daarbij geldt expliciet: ‘geen pas = niet spelen’. Vanaf 2013/’14 is er nog meer aandacht voor het juiste gebruik van de spelerspas.

Een spelerspas is verplicht voor alle leden van de KNVB van 11 jaar en ouder die willen deelnemen aan wedstrijden in het amateurvoetbal. Dit controlemiddel maakt het mogelijk de identiteit van spelers vast te stellen. Een speler die geen (geldige) pas kan tonen, mag niet spelen. Voornaamste doel is adequaat te kunnen optreden tegen spelers die niet speelgerechtigd zijn (en daarmee een eerlijk competitieverloop in de weg staan) of die zich voor, tijdens of na een wedstrijd schuldig hebben gemaakt aan molestaties, excessieve overtredingen en/of andere wanordelijkheden.

E-pupil bij de D-pupillen?
Jeugd G-voetballers, evenals E- en F-pupillen krijgen zoals vermeld geen spelerspas. Als een E-pupil structureel of incidenteel uitkomt bij de D-pupillen, kan de leider op het wedstrijdformulier achter zijn of haar naam ‘Epup’ toevoegen. Het districtskantoor oefent hierop controle uit.

Dispensatiespelers
Als een dispensatiespeler uitkomt in competitiewedstrijden, moet de aanvoerder/leider op het wedstrijdformulier achter de naam van de betreffende dispensatiespeler ‘(disp)’ toevoegen. Ook moet de betreffende dispensatiespeler in het bezit zijn van een dispensatieformulier van de KNVB. Bij twijfel kan altijd achteraf een schriftelijk verzoek tot controle worden aangevraagd.

Verbeterde controle vanaf 2013/’14
Behalve de scheidsrechter dragen voortaan óók beide teams volledig de verantwoordelijkheid voor a) een juiste controle van de spelerspassen en b) het aangeven van wat er tijdens de wedstrijd is gebeurd.

Naast de controle van de gegevens op de spelerspas met die op het formulier, vindt ook een verplichte visuele controle plaats aan de hand van de spelerspas, direct vóór de wedstrijd, in het bijzijn van de aanvoerders, spelers en leiders van beide teams. De aanvoerders/leiders tekenen vooraf het wedstrijdformulier, waarmee zij verklaren dat a) alle spelers in het bezit zijn van een geldige spelerspas, b) zij ook speelgerechtigd zijn en c) er bovendien een visuele controle heeft plaatsgevonden.

Eveneens controle na afloop
De (visuele) controle na afloop vindt plaats in de kleedkamer van de scheidsrechter, opnieuw in het bijzijn van de aanvoerders/leiders. De scheidsrechter controleert aan de hand van de spelerspassen de persoonsgegevens van de wisselspelers en voert direct een verplichte visuele controle uit in aanwezigheid van desbetreffende spelers. Ook controleert de scheidsrechter in het bijzijn van de aanvoerders – en aan de hand van de passen – de persoonsgegevens en relatiecodes die aan het wedstrijdformulier zijn toegevoegd naar aanleiding van voorvallen vóór, tijdens en vlak na de wedstrijd.

Ondertekening ook door aanvoerders
Na afloop van de wedstrijd staan alle aantekeningen op het formulier en is het klaar voor een laatste parafering door de aanvoerders, die bij de visuele controle voorafgaand aan de wedstrijd al hun handtekening hebben gezet. Ook zij kunnen hiermee, evenals de scheidsrechter, vereniging en betrokken speler(s), tuchtrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onjuiste gegevens of een tekortgeschoten controle. De scheidsrechter ondertekent het formulier als laatste.

Invoering
De verplichte visuele controle wordt fasegewijs ingevoerd:
Vanaf 1 september 2013: senioren mannen en vrouwen categorie A
Vanaf 1 november 2013: jeugdvoetbal jongens en meisjes categorie A
Vanaf 1 januari 2014: senioren mannen en vrouwen categorie B
Vanaf 1 maart 2014: jeugdvoetbal jongens en meisjes categorie B

Geldigheidsduur en meer info
Verenigingen moeten er derhalve onder andere voor zorgen dat alle spelers in het bezit zijn van een geldige spelerspas, en dus ook op tijd een nieuwe pas aanvragen als de geldigheidsduur is verstreken. Voor senioren is de spelerspas (tegenwoordig) tien jaar geldig; hiermee is aangesloten bij de geldigheid van het rijbewijs. Junioren moeten de pasfoto om de vier jaar vervangen.

Meer gedetailleerde informatie over de pas is te vinden in de Handleiding spelerspas 2013/’14.