Official Portaal

Het Official Portaal (OP) is een online portaal waarin de verschillende KNVB officials worden ondersteund in de activiteiten die zij uitvoeren voor KNVB.

De KNVB publiceert via het OP voor alle wedstrijdofficials de aanstellingen. De officials kunnen dus op ieder moment zien bij welke wedstrijden zij moeten fluiten, vlaggen, rapporteren, etc.

Niet alleen voor de wedstrijdofficials, maar ook voor de overige KNVB Officials is het OP te raadplegen. De KNVB Officials kunnen het OP gebruiken voor het ophalen van wedstrijdprogramma’s, het beheren van de doorstuuradressen, het zoeken van telefoonnummers en overige digitale contactgegevens (bijvoorbeeld accommodatie- en verenigingsgegevens).

Daarnaast vult de rapporteur beoordelingsformulieren van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters in. Deze zijn voor de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters inzichtelijk nadat ze ingevuld en goedgekeurd zijn door de KNVB.

In het OP kan bovendien het PWF (Print Wedstrijd Formulier) na de wedstrijd geraadpleegd worden wanneer een DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier) is verstuurd.

Klik hier om het Official Portaal (OP) op te starten.

Vragen?
Raadpleeg bij vragen altijd eerst de handleiding. Mochten er dan nog steeds vragen zijn, kan een mail gestuurd worden naar official.portaal@knvb.nl.