Kleding

Welke kleuren voor een tenue zijn toegestaan en wat zijn de afspraken rondom sponsoruitingen op voetbalkleding? Lees het hier!

- Kleuren voor een tenue
- Sponsoruitingen

Kleuren voor een tenue
Het scheidsrechterstenue is in principe zwart. Verder zijn de kleuren toegestaan die het gevolg zijn van contracten van KNVB met externe sponsors. Voorwaarde is wel dat de kleur van het scheidsrechterstenue te allen tijde afwijkt van de tenues van de twee in competitieverband tegen elkaar spelende voetbalverenigingen.

Uniform met assistent-scheidsrechters
Als je als scheidsrechter één van de hiervoor bedoelde kleuren draagt, anders dan zwart, en de KNVB assistent-scheidsrechters heeft aangesteld, dan is het noodzakelijk met de assistent-scheidsrechters uniformiteit in kleding af te spreken. Is dit niet mogelijk, kies dan voor het zwarte tenue.

Badge
Scheidsrechters in het amateurvoetbal dragen alleen de officiële scheidsrechtersbadge. Dit betreft een losse badge of het ingeweven logo van de KNVB zoals in het betaald voetbal gebruikelijk is.

Sponsoruitingen
Mag een vereniging reclame plaatsen op de kleding van de spelers? Zo ja, volgens welke voorwaarden? En is het voor scheidsrechters toegestaan sponsoruitingen te laten plaatsen?

Op de kleding van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters mag tijdens de uitoefening van hun functie géén reclameaanduiding zijn aangebracht. Uitzondering vormt het logo of beeldmerk van de kledingfabrikant, evenals een uiting uit hoofde van een door de KNVB gesloten sponsorovereenkomst. Ook mag de vereniging op het tenue van een clubscheidsrechter het logo van de club afdrukken.

Reclame op kleding spelers
Reclame op wedstrijdkleding van spelers is wel toegestaan, maar met maximale afmetingen en hoeveelheden. Zo mag de naam, het beeldmerk en/of het logo van de fabrikant maximaal driemaal per kledingstuk voorkomen. Per uiting mag de oppervlakte niet meer dan twintig vierkante centimeter bedragen. Is de fabrikant van de wedstrijdkleding tegelijkertijd shirtsponsor (of shirtsubsponsor), dan mogen per wedstrijdtenue niet meer dan drie uitingen met dezelfde naam tegelijk in beeld kunnen zijn.

Specifiekere regels wedstrijdkleding
De voorkant van het shirt mag maximaal drie (al dan niet dezelfde) reclame-uitingen hebben. De totale oppervlakte ervan mag maximaal zeshonderd vierkante centimeter zijn. De zijkant van elke mouw mag maximaal één reclame-uiting hebben van maximaal twintig vierkante centimeter. De achterkant van het shirt mag maximaal twee (al dan niet dezelfde) reclame-uitingen hebben. De totale oppervlakte hiervan mag maximaal driehonderd vierkante centimeter zijn. De afstand van een reclame-uiting tot het rugnummer op de achterkant moet minimaal twee centimeter bedragen.

Herkenbaarheid
Per wedstrijdtenue mogen niet meer dan drie dezelfde uitingen tegelijk in beeld zijn. Daarnaast mag de herkenbaarheid van het tenue, met name waar het de basiskleur betreft, niet in het geding komen.

Ondershirt
Een speler mag geen ondershirt tonen dat van teksten of reclame is voorzien. Een speler die zijn voetbalshirt omhoog of uittrekt om teksten of reclame te tonen, krijgt mogelijk een straf opgelegd.

Broek en kousen
De voorkant of zijkant van de broek mag op iedere broekspijp maximaal één reclame-uiting hebben van maximaal 75 vierkante centimeter. Op de kousen mag naast de naam, het beeldmerk en/of het logo van de fabrikant ook de verenigingsnaam en/of het logo van de vereniging worden aangebracht.

De volgende reclame-uitingen zijn niet toegestaan:
- reclame voor sigaretten of shag;
- reclame voor alcoholhoudende dranken;
- uitingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden;
- uitingen die niet in overeenstemming zijn met de eisen van goede smaak en fatsoen;
- uitingen die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie;
- uitingen van politieke aard.