Declareren

Op deze pagina vind je informatie over het indienen van declaraties voor officials.

Algemeen
De reiskostenvergoeding voor officials/vrijwilligers bedraagt € 0,26 per verreden kilometer.

Standaard declaratieformulieren
De KNVB maakt gebruik van standaard declaratieformulieren. Van de declaratieformulieren zijn twee versies beschikbaar.

PDF
Dit formulier kun je met Adobe Reader digitaal invullen. Berekeningen worden door het systeem gedaan en u kunt het ingevulde formulier vervolgens afdrukken. Stuur deze vervolgens ondertekend en voorzien van eventuele bijlagen naar KNVB Crediteurenadministratie, Postbus 555, 3700 AN Zeist.

Excel
Dit formulier kun je met behulp van Microsoft Excel digitaal invullen. Berekeningen worden door het systeem gedaan en je kunt het ingevulde formulier vervolgens afdrukken. Stuur deze vervolgens ondertekend en voorzien van eventuele bijlagen naar KNVB Crediteurenadministratie, Postbus 555, 3700 AN Zeist. Ook kun je een exemplaar van het ingevulde declaratieformulier eenvoudig opslaan op je eigen computer. Je hebt wel Microsoft Excel nodig om van deze variant gebruik te kunnen maken.

Overzicht declaratieformulieren
Algemeen [pdf]
Algemeen [excel]

JPN scheidsrechters veldvoetbal [pdf]
JPN scheidsrechters veldvoetbal [excel]

JPN scheidsrechters zaalvoetbal [pdf]
JPN scheidsrechters zaalvoetbal [excel]

Declaraties inzake competitiewedstrijden en het bekerprogramma amateurvoetbal
De (onkosten)vergoedingen aan officials voor de competitiewedstrijden en het bekerprogramma binnen het amateurvoetbal worden door de districten in het kernsysteem vastgelegd. Maandelijks worden de vastgelegde gegevens door de financiële administratie berekend en uitbetaald aan de officials. De uitbetaling van deze onkostenvergoedingen vindt maandelijks plaats omstreeks de 20e van de maand.

In uitzonderingsgevallen kunnen declaraties door officials worden ingediend. Hierbij kan worden gedacht aan parkeergelden bij sporthallen, tolheffingen, pontkosten en dergelijke. Bij het declareren van deze onkosten dienen te allen tijden bonnen door de officials te worden bijgesloten.