Wedstrijdinfo

Official Portaal

Het Official Portaal (OP) is een online portaal waarin de verschillende KNVB officials worden ondersteund in de activiteiten die zij uitvoeren voor KNVB. Zo publiceert de KNVB via het OP de aanstellingen. Daarnaast kunnen KNVB Officials het OP gebruiken voor het ophalen van wedstrijdprogramma’s, het beheren van de doorstuuradressen, het zoeken van telefoonnummers en overige digitale contactgegevens (bijvoorbeeld accommodatie- en verenigingsgegevens).

Digitaal Wedstrijdformulier

Het DWF is de vervanger van het papieren wedstrijdformulier. De aanvoerders/teamleiders vullen het DWF vullen samen met de scheidsrechter in. De verenigingen kunnen zes dagen voorafgaande aan de wedstrijd al invullen wie er deelnemen aan de wedstrijd. Het DWF verschilt qua onderdelen per type competitie. Zo is in de B-categorie niet nodig aan te geven wie er in de basis speelt, gewisseld wordt en een gele kaart ontvangt. In de A-categorie is het invoeren van basisspelers, wissels en gele kaarten wel verplicht.

Declareren

De KNVB maakt gebruik van standaard declaratieformulieren. Van de declaratieformulieren zijn drie versies beschikbaar: PDF-print, PDF en Excel. Het PDF-print formulier kan je afdrukken, handmatig invullen en vervolgens opsturen naar de KNVB in Zeist. Het PDF-formulier kan je met Adobe Reader (versie 7) digitaal invullen, waarbij het systeem de berekeningen uitvoert. Het Excel-formulier kan je met behulp van Microsoft Excel digitaal invullen, waarbij het systeem de berekeningen uitvoert.

Spelerspas

De spelerspas is in het seizoen 2006/’07 ingevoerd voor alle spelende leden (m/v) in het veldvoetbal, zaalvoetbal en senioren G-voetbal, uitgezonderd E- en F-pupillen. Daarbij geldt expliciet: ‘geen pas = niet spelen’. Vanaf 2013/’14 is er nog meer aandacht voor het juiste gebruik van de spelerspas. Een spelerspas is verplicht voor alle leden van de KNVB van 11 jaar en ouder die willen deelnemen aan wedstrijden in het amateurvoetbal. Dit controlemiddel maakt het mogelijk de identiteit van spelers vast te stellen. Een speler die geen (geldige) pas kan tonen, mag niet spelen. Voornaamste doel is adequaat te kunnen optreden tegen spelers die niet speelgerechtigd zijn (en daarmee een eerlijk competitieverloop in de weg staan) of die zich voor, tijdens of na een wedstrijd schuldig hebben gemaakt aan molestaties, excessieve overtredingen en/of andere wanordelijkheden.

Excessen

De focus binnen alle activiteiten op het gebied van sportiviteit en respect ligt op preventie en het stimuleren van wenselijk gedrag. Preventie alleen is echter niet voldoende. Is er sprake van buitensporig gedrag? Dan past het om hard op te treden. Om die reden is de KNVB vanaf het seizoen 2011/'12 gestart met een nieuwe aanpak van excessen.

Kleding

Welke kleuren voor een tenue zijn toegestaan? Mag een vereniging reclame plaatsen op de kleding van de spelers? Zo ja, volgens welke voorwaarden? En is het voor scheidsrechters toegestaan sponsoruitingen te laten plaatsen?

Externe factoren

Veel dingen heb je zelf als scheidsrechter in de hand. Maar er zijn ook een aantal externe factoren waar je als scheidsrechter tijdens de wedstrijd mee te maken kan krijgen. Hoe handel je bijvoorbeeld bij onweer?