Downloads & Documenten

Binnen een vereniging zijn allerlei mensen druk bezig de zaak draaiende te houden; individueel of in groepjes. Daarbij moeten elke week weer tal van zaken worden geregeld. Eén daarvan is het aanstellen van verenigingsscheidsrechters bij wedstrijden waarvoor de KNVB geen scheidsrechters aanstelt. En dat is vaak minder eenvoudig dan het lijkt, zeker als je het goed wilt doen.

Zo moet je verenigingsscheidsrechters eerst werven en opleiden, voordat je ze kunt aanstellen. Ook moet je nadenken over de wijze waarop de verenigingsscheidsrechters worden voorbereid op hun eerste wedstrijd, wie hun aanspreekpunt (begeleiding) is, waar en hoe ze zich kunnen afmelden, etc. Kortom: het aanstellen van verenigingsscheidsrechters vraagt nogal wat van verenigingen die dit onderwerp serieus nemen. En zoals altijd in het voetbal valt of staat het succes met een goede basis.

In het Handboek Arbitrage is in chronologische volgorde aangegeven welke stappen een vereniging kan zetten te komen tot gestructureerd beleid inzake verenigingsscheidsrechters. Het is ook mogelijk het reeds bestaande verenigingsbeleid te spiegelen aan hetgeen is aangegeven en het vervolgens, daar waar nodig, bij te stellen. Bij iedere stap wordt in het kort vermeld wat de kern van de stap is.

Download hier het Handboek Arbitrage

De Handleiding Scheidsrechters is een product waarmee verenigingen zelf een avond kunnen organiseren voor (jeugd)scheidsrechters. De Handleiding maakt onderdeel uit van de Verenigingsbox, die in het kader van het project ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is ontwikkeld. In deze box is een USB-stick toegevoegd, met daarop een conceptpresentatie (inclusief videobeelden), die iedere vereniging naar zijn of haar eigen situatie kan aanpassen. Heeft uw vereniging nog geen Verenigingsbox ontvangen, neemt u dan contact op met uw districtskantoor om de bijbehorende presentatie te ontvangen.

Download hier binnenkort de Handleiding Scheidsrechters