Scheidsrechterscoördinator

Er is steeds meer aandacht binnen voetbalverenigingen voor de scheidsrechters. Goed opgeleide, jonge en fitte scheidsrechters worden gezien als een visitekaartje voor de vereniging. Meer en meer voetbalverenigingen gaan succesvol aan de slag met het implementeren van arbitragebeleid en de aansturing en begeleiding van verenigingsscheidsrechters. De scheidsrechterscoördinator speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling. De scheidsrechterscoördinator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het arbitragebeleid van de vereniging en stemt dit af met het (jeugd)bestuur. De scheidsrechterscoördinator coördineert de begeleiding, ontwikkeling en opleiding van verenigingsscheidsrechters. De scheidsrechterscoördinator organiseert diverse activiteiten en positioneert de rol van scheidsrechter binnen de vereniging. De scheidsrechterscoördinator onderhoudt een relatie met de KNVB op het gebied van scheidsrechterszaken.

In samenwerking met verenigingen heeft de KNVB een opleiding voor scheidsrechterscoördinatoren ontwikkeld. Tijdens de opleiding ontwikkelen de cursisten zich langs twee de kerntaken van de scheidsrechterscoördinator: het implementeren van arbitragebeleid en het aansturen van verenigingscheidsrechters. In de opleiding staat de ontwikkeling van de scheidsrechterscoördinator, binnen zijn eigen vereniging staat centraal.

Organisatie
De opleiding scheidsrechterscoördinator wordt tweemaal per seizoen georganiseerd (najaar en voorjaar). De opleiding bestaat uit vier cursusavonden. Tussen de cursusavonden gaan de cursisten binnen hun eigen vereniging met praktijkgerichte opdrachten aan de slag. De deelnemers die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen het diploma 'Scheidsrechterscoördinator'.

Start
Zodra er twaalf deelnemers zijn.

Toelating
Vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het is mogelijk dat vooraf een toelatingsgesprek wordt gehouden.

Kosten
€ 80,00 (inclusief digitaal cursusmateriaal).

Informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de KNVB Academie:
Noord/Oost: Snezana Vujovic, 0343-499746 / snezana.vujovic@knvb.nl
West: Nicole Jacet, 0343-499694 / nicole.jacet@knvb.nl
Zuid: Priscilla van der Poel, 06-83630696 /  priscilla.vanderpoel@knvb.nl

Annuleren
De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt binnen 14 dagen na aanmelding. Bij annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer reeds gemaakte kosten (inclusief administratiekosten) in rekening te brengen. Het inschrijfgeld wordt niet teruggegeven. Eventuele herkansingen voor PVB’s na 1 juni 2016 worden apart in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven.