Scheidsrechtersbegeleider

Voetbalverenigingen hebben steeds meer aandacht voor de scheidsrechters. Goed opgeleide, jonge en fitte scheidsrechters zijn een visitekaartje voor de vereniging. Meer en meer voetbalverenigingen gaan succesvol aan de slag met het invoeren van arbitragebeleid en het aansturen en begeleiden van verenigingsscheidsrechters. In deze ontwikkeling speelt de scheidsrechtersbegeleider een belangrijke rol.
De scheidsrechtersbegeleider binnen de vereniging begeleidt scheidsrechters die actief zijn op clubniveau. Hij zorgt ervoor dat de scheidsrechters kunnen acteren in een veilige omgeving en voorziet ze van tips en feedback. De scheidsrechtersbegeleider werkt onder de verantwoordelijkheid van de scheidsrechterscoördinator. Hij zorgt ervoor dat clubscheidsrechters hun hobby op een prettige en veilige manier kunnen uitoefenen.

Kerntaken
De cursus scheidsrechtersbegeleider is ontwikkeld om het beleid van de scheidsrechterscoördinator nog beter in de praktijk te kunnen brengen. De scheidsrechtersbegeleider begeleidt scheidsrechters bij hun wedstrijden, draagt zorg voor een goed en veilig verloop hiervan en enthousiasmeert de scheidsrechter om zijn of haar hobby met plezier te blijven uitoefenen.

Organisatie
De cursus tot scheidsrechtersbegeleider binnen de vereniging bestaat uit twee bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt constant de koppeling tussen theorie en praktijk gezocht. De praktijk is hierbij altijd leidend. Tussen de twee cursusdelen door gaan cursisten aan de slag met het begeleiden binnen hun vereniging. Als zij na twee avonden aan de voorwaarden hebben voldaan ontvangen zij het certificaat Scheidsrechtersbegeleider binnen de vereniging.

Start
Verenigingen kunnen zich, eventueel samen met andere verenigingen, aanmelden. De cursus start bij voldoende deelnemers.

Toelating
Vanaf 16 jaar.

Kosten
Geen kosten.

Informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de KNVB Academie:
Noord/Oost: Snezana Vujovic, 0343-499746 / snezana.vujovic@knvb.nl
West: Nicole Jacet, 0343-499694 / nicole.jacet@knvb.nl
Zuid: Priscilla van der Poel, 06-83630696 /  priscilla.vanderpoel@knvb.nl

Annuleren
De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt binnen 14 dagen na aanmelding. Bij annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer reeds gemaakte kosten (inclusief administratiekosten) in rekening te brengen.