Scheidsrechter ll zaal

De opleiding is bedoeld voor scheidsrechters die minimaal 2 jaar ervaring hebben in het zaalvoetbal en waarvan de verwachting bestaat dat zij in de toekomst over capaciteiten beschikken om wedstrijden op een hoger niveau te leiden.

Door praktijk en theorie wordt aandacht besteed aan:
- het functioneren van de scheidsrechter
- verdieping van de spelregels
- zelfrapportage
- beïnvloedingsfactoren vóór, tijdens en na de wedstrijd
- waarnemen/interpreteren en beslissen
- samenwerking tussen scheidsrechter en assistent-scheidsrechters
- trainingsleer
- wedstrijdbezoek
- omgaan met agressie

Organisatie
De opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten van 2,5 uur en 1 praktijkdag van 4,5 uur (totaal 22 uur). De deelnemers die aan de gestelde voorwaarden voldoen, ontvangen het diploma Scheidsrechter II Zaalvoetbal.

Studiebelasting
De SO II bestaat uit twee samenhangende delen: het cursus -, en het ervaringsdeel. Het cursusdeel met veel actualiteit (Dvd -beelden) bestaat uit zeven lesdelen. Het ervaringsdeel betreft het fluiten van minimaal 3 wedstrijden. Van elke wedstrijd dient een zelfreflectieverslag gemaakt te worden. Dit wordt vergeleken met het beoordelingsrapport van de rapporteur.

Daarnaast formuleert de cursist leervragen, die volgens de intervisiemethode worden behandeld.

De opleiding bestaat uit:

Cursusdeel  
- Vijf bijeenkomsten van 3 uur 15 uur
- Een praktijkbijeenkomst  5 uur (dit kan per district verschillen)
- Zelfstudie en huiswerkopdrachten  6 uur
Ervaringsdeel  
- Proeve van bekwaamheid  5 uur
- Opdrachten  5 uur
Totaal 36 uur

Toelating
Op basis van de behaalde resultaten (rapporten) in de praktijk worden scheidsrechters voorgedragen om deel te nemen.

Kosten
Geen

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de KNVB Academie:
Noord/Oost: Snezana Vujovic, 0343-499746 / snezana.vujovic@knvb.nl
West: Nicole Jacet, 0343-499694 / nicole.jacet@knvb.nl
Zuid: Priscilla van der Poel, 06-83630696 /  priscilla.vanderpoel@knvb.nl