Scheidsrechter ll veld

De opleiding is bedoeld voor scheidsrechters die minimaal 2 jaar ervaring hebben in het veldvoetbal en waarvan de verwachting bestaat dat zij in de toekomst over capaciteiten beschikken om wedstrijden op een hoger niveau te leiden.

Door praktijk en theorie wordt aandacht besteed aan:
- het functioneren van de scheidsrechter
- verdieping van de spelregels
- zelfrapportage
- beïnvloedingsfactoren vóór, tijdens en na de wedstrijd
- waarnemen/interpreteren en beslissen
- samenwerking scheidsrechter en assistent-scheidsrechters
- trainingsleer
- wedstrijdbezoek
- omgaan met agressie

Organisatie
Het cursusdeel bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur en 1 praktijkdag van 6 uur (totaal 24 uur) en wordt in de regel gehouden bij een voetbalvereniging. De deelnemers die aan de gestelde voorwaarden voldoen, ontvangen het diploma Scheidsrechter II veldvoetbal.

Studiebelasting

Cursusdeel  
- Zes bijeenkomsten à 3 uur 18 uur
- Een praktijkbijeenkomst à 6 uur  6 uur
- Zelfstudie en huiswerkopdrachten  6 uur
Ervaringsdeel  5 uur
Proeve van bekwaamheid  
- Opdrachten  5 uur
Totaal 40 uur


Toelating
Op basis van de behaalde resultaten (rapporten) in de praktijk, worden scheidsrechters uitgenodigd deel te nemen.

Kosten
Geen

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de KNVB Academie:
Noord/Oost: Snezana Vujovic, 0343-499746 / snezana.vujovic@knvb.nl
West: Nicole Jacet, 0343-499694 / nicole.jacet@knvb.nl
Zuid: Priscilla van der Poel, 06-83630696 /  priscilla.vanderpoel@knvb.nl