Scheidsrechter l zaal

De scheidsrechtersopleiding I zaal (SOI zaal) is bedoeld voor scheidsrechters die de ambitie hebben zich te ontwikkelen in de top van het zaalvoetbal. Van deze scheidsrechters wordt verwacht dat zij over capaciteiten beschikken om wedstrijden in de hoogste divisies van het zaalvoetbal te leiden.

Inhoud

De cursist werkt door middel van scholingsmomenten tijdens de opleiding aan eigen bekwaamheden (competenties) om als scheidsrechter én als KNVB vertegenwoordiger te fungeren bij wedstrijden in de hoogste divisies van het zaalvoetbal. Om dit te realiseren worden modules aangeboden die niet los van elkaar staan, maar wel als zodanig plaatsvinden. Het geheel heeft te maken met ervaringsleren en met interactief leren en is meer dan een optelsom der delen.

De SO I zaal bestaat uit zes opleidingsdagen en drie praktijkmomenten (gezamenlijk wedstrijdbezoek, een verenigingsbezoek en een individueel wedstrijdbezoek), in combinatie met leren in de praktijk. Door praktijk en theorie wordt aandacht besteed aan de kerntaken en werkprocessen van een scheidsrechter, de typerende beroepshouding, spelregels en reglementen, de techniek van het arbitreren, omgaan met weerstand, media en communicatie, samenwerking, evalueren en reflecteren. De FIFA-conditietest voor futsal is onderdeel van de opleiding.

Organisatie

Het cursusdeel bestaat uit 6 centrale bijeenkomsten en die worden georganiseerd in Amsterdam (FIFA-conditietest) en Zeist. De deelnemers die aan de gestelde voorwaarden voldoen, ontvangen het diploma Scheidsrechter I zaalvoetbal.

Studiebelasting

Cursusdeel

  • Zes opleidingsdagen 30 uur
  • Zelfstudie en huiswerkopdrachten 10 uur

Ervaringsdeel

  • Wedstrijdbezoek en verenigingsbezoek 12 uur

Totaal ca. 52 uur

Toelating

Om toegelaten te worden tot de SOI zaalvoetbal moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • In het bezit zijn van een diploma SOII zaalvoetbal.
  • Heeft een geldige VOG.
  • Voldoende beoordeling FIFA-fitheidtest (categorie 2) en Spelregeltoets (minimaal een 7). Voor beiden geldt dat deze op 17 en 24 mei 2017 moeten zijn behaald. Deze gelden als toelatingseis en er is derhalve geen gelegenheid tot herkansing.
  • Goede beheersing Nederlandse taal.

Als aanvulling op bovengenoemde criteria vindt een toelatingsgesprek plaats. De toelatingsgesprekken zullen plaatsvinden in de periode juni 2017 bij de KNVB in Zeist.

Kosten

Cursisten betalen € 125,- (inclusief digitaal cursusmateriaal). Deze kosten dienen uiterlijk 1 augustus 2017 te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van de KNVB Academie: NL89 INGB 0670 000213  o.v.v. SO I zaal 2017/’18, naam/relatiecode.

Indien de opleiding niet wordt afgerond, wordt een vergoeding van de opleidingskosten van € 500,- in rekening gebracht.

Informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de KNVB Academie, 0343-499208 of academie@knvb.nl.

Annuleren na toelating

De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt binnen 14 dagen na aanmelding. Bij annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer reeds gemaakte kosten (inclusief administratiekosten) in rekening te brengen.