BOS-zaalvoetbal

Lijkt het je leuk zaalvoetbalwedstrijden in goede banen te leiden en denk je over voldoende leidinggevende capaciteiten te beschikken om dat voor elkaar te krijgen, dan ben je de juiste persoon om scheidsrechter zaalvoetbal te worden. Wij zorgen tijdens de Basisopleiding scheidsrechter zaal (BOS) voor een gedegen praktische opleiding, zodat je met voldoende ‘bagage’ aan de slag kunt.

Tijdens de opleiding oefen je leiding te geven aan tien spelers en het toepassen van de spelregels in de sporthal. Het gaat daarbij onder meer om de spelregels zaalvoetbal, organisatie en administratie, leiding geven aan voetballers, blessurepreventie en de praktische toepassing van deze onderwerpen.

Organisatie
De opleiding bestaat uit zeven bijeenkomsten van 3 uur en een spelregeltoets. Daarnaast fluiten de deelnemers minimaal twee stagewedstrijden onder begeleiding van een (gekwalificeerde) Praktijkbegeleider Scheidsrechter. De opleiding wordt op avonden gegeven, in een sporthalaccommodatie. Tijdens de opleiding houden de deelnemers een logboek bij, die ze na afloop van de opleiding inleveren bij de docent. De deelnemers die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen het diploma 'Basisopleiding Scheidsrechter Zaalvoetbal'. Zij kunnen vervolgens worden aangesteld door de KNVB bij zaalvoetbalwedstrijden.

Studiebelasting

Cursusdeel
- Zeven bijeenkomsten 21 uur
- Zelfstudie en huiswerkopdrachten 8 uur

Ervaringsdeel
- Fluiten van min. twee stagewedstrijden 4 uur

Proeve van bekwaamheid
- Logboek 3 uur

Totaal 36 uur

Start
Zodra er veertien deelnemers zijn.

Toelating
Vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het is mogelijk dat vooraf een toelatingsgesprek wordt gehouden.

Kosten
€ 70,00 (inclusief digitaal cursusmateriaal)

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de KNVB Academie:
Noord/Oost: Snezana Vujovic, 0343-499746 / snezana.vujovic@knvb.nl
West: Nicole Jacet, 0343-499694 / nicole.jacet@knvb.nl
Zuid: Priscilla van der Poel, 06-83630696 /  priscilla.vanderpoel@knvb.nl

Annuleren
De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt binnen 14 dagen na aanmelding. Bij annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer reeds gemaakte kosten (inclusief administratiekosten) in rekening te brengen.