Assistent Scheidsrechter

Je ziet regelmatig assistent-scheidsrechters bezig tijdens een wedstrijd en denkt dan soms: dat kan ik (veel) beter. Of wellicht assisteer je al regelmatig langs de lijn en wil je de fijne kneepjes leren. Dan is de opleiding Assistent Scheidsrechter uitermate geschikt voor jou.

Na afronding van de opleiding ben je in staat met vlagsignalen de scheidsrechter te adviseren tijdens de verschillende spelsituaties en met hem of haar goed samen te werken.

Organisatie
De opleiding Assistent Scheidsrechter bestaat uit een theoretisch- en een ervaringsdeel. Het theoretisch deel bestaat uit drie bijeenkomsten.

Het ervaringsdeel (start na bijeenkomst één en eindigt voor bijeenkomst drie) betreft het assisteren tijdens minimaal twee stagewedstrijden. Van elke wedstrijd maak je een zogenaamd zelfreflectieverslag.

Studiebelasting

Cursusdeel  
- Drie bijeenkomsten (3x3 uur)  9     uur
- Zelfstudie en huiswerkopdrachten  3,5  uur
Ervaringsdeel  
- Minimaal twee wedstrijden assisteren  3     uur
Proeve van bekwaamheid  
- Praktijkverslagen/zelfreflectieverslagen  2     uur
Totaal 17,5 uur

Toelating
Vanaf de leeftijd van 16 jaar en in het bezit van een BOS-diploma of het diploma Verenigingsscheidsrechter. Het is mogelijk dat vooraf een toelatingsgesprek wordt gehouden.

Kosten
€ 21,00 (inclusief digitaal cursusmateriaal)

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de KNVB Academie:
Noord/Oost: Snezana Vujovic, 0343-499746 / snezana.vujovic@knvb.nl
West: Nicole Jacet, 0343-499694 / nicole.jacet@knvb.nl
Zuid: Priscilla van der Poel, 06-83630696 /  priscilla.vanderpoel@knvb.nl

Annuleren
De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt binnen 14 dagen na aanmelding. Bij annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer reeds gemaakte kosten (inclusief administratiekosten) in rekening te brengen. Het inschrijfgeld wordt niet teruggegeven. Eventuele herkansingen voor PVB’s na 1 juni 2016 worden apart in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven.